Тютюнопушенето е масово разпространен вреден навик, който засяга много хора и техните семейства и познати. Световната здравна организация определя тютюнопушенето като “една от най-големите заплахи за общественото здраве, пред които светът някога е бил изправен, която убива над 8 милиона души годишно: 7 милиона в резултат от директната употреба на тютюн и около 1,3 милиона като резултат от излагането на непушачи на дим”1.

Пушачите са с повишен риск от редица от заболявания и средно умират 10 години по-рано от непушачите .

България е особено засегната от тютюневото пристрастяване, като според изследване на EuroNews, страната ни е на първо място по тютюнопушене в Европа , докато в световен мащаб, проучване определя България като шеста в света по употреба на тютюневи изделия .

Много хора се опитват да откажат цигарите – между 55 и 70%. Въпреки това, малцина успяват. Според изчисления, едва около 5% от самостоятелните опити на пушачи да загърбят този свой вреден навик са успешни .

Важно е да се отбележи, обаче, че проучвания също показват и че вероятността на пушач да спре да пуши може да се повиши на до около 20-35%, ако му бъде оказана външна помощ, като този процент може да се увеличи до около и над 80, ако получената помощ е интензивна .

Именно и тези данни пораждат идеята за NoSmoke, иновативен подход за преодоляване на зависимостта към тютюнопушенето, базиращ се на научно обосновани данни и методи и целящ да предостави всички нужни средства за успешно отказване на цигарите.

Зависимостта към тютюнопушенето е обвързана с много процеси, които се случват в човешкия мозък вследствие на приема на никотин. Програмите на NoSmoke се основават на познания относно тези процеси, като имат за цел да сведат до минимум изпитваните негативни ефекти от прекратяването на приема на никотин, като регулират интензитета на реакциите на организма вследствие непрекъснатото му снабдяване с никотин.

Персонализиран Подход

Преодоляването на хватката на зависимостта към пушенето е сложно предизвикателство, което няма универсално решение и подход, тъй като всеки човек е уникален и зависимостта му пушенето има различни проявления и причини. Поради това от NoSmoke имаме персонализиран подход към всеки клиент, отчитайки специфичните му индивидуалните характеристики, нужди и предизвикателства.

Структуриран План

Подходът на NoSmoke е ефективен не само заради своята персонализация, но и поради структурираността му, като редица изследвания показват, че следването на добре структурирани планове съществено увеличава шансовете за успешно постигане на различни цели.

Фокус върху Мотивацията като Движеща Сила

Програмите на NoSmoke също взимат предвид решаваща роля, която мотивацията играе в процеса на прекратяване на пушенето и включват редица методи, целящи изграждане и поддържане на силна мотивацията през целия път към бездимен живот.

Психологическа Подкрепа

В допълнение към това, подходът на NoSmoke интегрира психологични методи, които способстват за по-лесното преодоляване на психологичните пречки, които човек изпитва по време на опитите си да загърби вредния  навик на пушене, който често бива възприеман като неизменна част от ежедневието му.

Знанието като Ключово за Услеха

NoSmoke цели да предостави  познанията, които са нужни, за придобиването на добро разбиране на пристрастеността към пушенето, улесняващо преодоляването й. Затова и програмите на NoSmoke предоставят множество образователни ресурси и информация, които помагат на клиентите да се осведомят и да разберат механизмите и факторите зад тяхната зависимост.

Обединени Усилия към Обща Цел

Не на последно място, NoSmoke предоставя платформа за обединение на хора, които имат една обща цел – да се освободят от зависимостта към пушенето. Присъединявайки се към NoSmoke общността, Вие ще станете част от група, която споделя общ стремеж към отказ от вредния навик на пушене и има сходни преживявания и усещания. В тази подкрепяща среда Вие можете да получите не само разбиране и допълнителна мотивация, но и ще имате възможност да учите от опита на другите, като това допълнително увеличава потенциала Ви да постигнете на целта Ви да слеете да пушите.

С “NoSmoke” няма сте сам по Вашия път към спиране на тютюнопушенето. Ние сме тук, за да Ви подкрепяме, насърчаваме и да Ви осигурим всичките знание и инструменти, необходими Ви за успешна трансформация към по-здравословен и пълноценен живот. Вашият успех би бил и наш успех, и се вълнуваме от възможността да бъдем Ваш помощник партньор в това вдъхновяващо начинание.

Библиография

  1. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa1211128
  2. https://www.euronews.com/next/2023/08/14/smoking-in-europe-which-countries-are-the-most-and-least-addicted-to-tobacco-and-vaping#:~:text=Daily%20percentage%20of%20smokers%20among,Latvia%20(24.9%20per%20cent).
  3. https://wisevoter.com/country-rankings/smoking-rates-by-country/
  4. https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6044a2.htm?s_cid=mm6044a2_w
  5. https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/cessation/smoking-cessation-fast-facts/index.html
  6. https://erj.ersjournals.com/content/48/suppl_60/PA4599
  7. https://www.who.int/activities/quitting-tobacco
  8. https://elifesciences.org/articles/49979