Етап 1: В кратък времеви срок, от NoSmokе ще се свържем с Вас, за да направим първоначална консултация.

Етап 2: По време на консултацията, ще бъде извършен обстоен анализ на:

 • навиците Ви на пушене, включвайки неговата честота, интензивност, обстоятелства и предпоставки
 • историята Ви на пушене и предишните Ви опити да спрете да пушите
 • начинът Ви на живот и как той влияе, поддържа и може да бъде променен, за да Ви помогне да преодолеете пристрастяването Ви към тютюнопушенето.
 • целите и мотивите Ви за прекратяване на тютюнопушенето и започване на по-здравословен начин на живот

Етап 3: Използвайки събраната информация ще Ви бъде създаден “Профил на пушача”, който обхваща:

 • степента Ви на никотинова зависимост
 • силата на навика Ви да пушите
 • кои фактори оказват влияние върху зависимостта и навиците Ви да пушите
 • какъв подход се препоръчва за Вас (начин на намаляване на никотинов прием, използване на никотинозаместващи продукти, фокус върху определени поведенчески подходи и промени в ежедневието)

Етап 4: След съгласуване на Вашия “Профил на пушача” с Вас, в кратък срок ще получите Вашата персонализирана NoSmoke програма, съдържаща:

 • как да се подготвите преди да започнете Вашия път към прекратяване на пушенето
 • кога се препоръчва да започнете NoSmoke планът Ви за борба с тютюнопушената Ви зависимост
 • структуриран план как да следвате определения за най-оптимален за Вас подход:
 • как, по какъв начин и по какъв график да намалите броя на цигарите, които пушите
 • какъв вид и по какъв график никотинозаместващи продукти да използвате (ако за Вашия “Профил на пушача” се препоръчва използването на такъв вид продукти)
 • какви промени в ежедневието Ви биха Ви помогнали да преодолеете навика Ви да пушите
 • обстойна информация за процесите, които се случват във Вашето тяло поради и по време на пушене и как намаляването на никотиновия Ви прием ще ги повлияе

Етап 5: Всеки ден от програмата NoSmoke ще получавате план за това какво количество и в какъв вид да бъде Вашия никотинов прием за деня, както и как може по-добре да структурирате деня Ви, за да изпитвате възможно най-малко трудности, свързани с намаляването на цигарите. Заедно с този план, ще получавате и информация за това какво се случва с тялото Ви през тази фаза от отказване на тютюнопушенето, както и полезни насоки и мотивационни съвети, които допълнително да улеснят спазването на плана.

Етап 6: По време на програмата, ще бъдете в чест контакт с представител на NoSmoke, с когото ще съгласувате прогреса Ви, трудностите Ви и въз основа на това, планът Ви ще бъде адаптиран, за да бъде винаги възможно най-ефективен и пригоден към Вашите нужди. По време на консултациите с представителя на NoSmoke, ще можете да споделите всичко, което изпитвате по време на Вашето начинание на отказване на пушенето и да получите разбиране, полезни съвети, насоки и мотивация да продължите.

 • Освен това, всеки участник в NoSmoke програмата може да се включи и към общността на клиенти на NoSmoke, където чрез групова чат група ежедневно да общува и обменя опит с други хора, които се борят или вече са се справили с вредния им навик да пушат. 

Етап 7: Програмите на NoSmoke се стремят да осигурят положителни резултати възможно най-бързо, но нямат определено времетраене, а клиентите сами определят кога искат да спрат да получават материали и помощ от NoSmoke. Дори когато клиентът напълно е ограничил приема си на никотин и не изпитва никакви негативни ефекти и трудности от това, то винаги може да получи подкрепа от екипа на NoSmoke, както и остава част от обществото на настоящи и предишни участници в NoSmoke програмата.