45лв.

Изготвяне на “Профил на пушача”, който анализира Вашите:

 • степен на никотинова зависимост
 • сила на навик да пушите
 • кои фактори оказват влияние върху зависимостта и навиците Ви да пушите
 • какъв подход се препоръчва за Вас (начин на намаляване на никотинов прием, използване на никотинозаместващи продукти, фокус върху определени поведенчески подходи и промени в ежедневието)

Основна информация за навика на тютюнопушене, как възниква никотиновата зависимост и кои процеси в мозъка, тялото и фактори от ежедневието я поддържат

СВЪРЖИ СЕ С НАС

105лв.

Изготвяне на “Профил на пушача”, който анализира Вашите:

 • степен на никотинова зависимост
 • сила на навик да пушите
 • кои фактори оказват влияние зависимостта и навиците Ви да пушите
 • какъв подход се препоръчва за Вас (начин на намаляване на никотинов прием, използване на никотинозаместващи продукти, фокус върху определени поведенчески подходи и промени в ежедневието)

Получаване на структуриран NoSmoke план, който определя как да следвате определения за най-оптимален за Вас подход за спиране на пушенето:

 • как, по какъв начин и по какъв график да намалите броя на цигарите, които пушите
 •  какъв вид и по какъв график никотинозаместващи продукти да използвате (ако за Вашия “Профил на пушача” се препоръчва използването на такъв вид продукти)
 • какви допълнителни добавки Ви биха били полезни за по-лесно справяне с вредния навик
СВЪРЖИ СЕ С НАС

145лв.

Изготвяне на “Профил на пушача”, който анализира Вашите:

 • степен на никотинова зависимост
 • сила на навик да пушите
 • кои фактори оказват влияние върху зависимостта и навиците Ви да пушите
 • какъв подход се препоръчва за Вас (начин на намаляване на никотинов прием, използване на никотинозаместващи продукти, фокус върху определени поведенчески подходи и промени в ежедневието)

Получаване на структуриран NoSmoke план, който определя как да следвате определения за най-оптимален за Вас подход:

 • как, по какъв начин и по какъв график да намалите броя на цигарите, които пушите
 • какъв вид и по какъв график никотинозаместващи продукти да използвате (ако за Вашия “Профил на пушача” се препоръчва използването на такъв вид продукти)
 • какви допълнителни добавки Ви биха били полезни за по-лесно справяне с вредния навик
 • какви промени в ежедневието Ви биха Ви помогнали да изпитвате по-малко трудности по време на опита Ви да спрете да пушите

Обстойна информация за навика на тютюнопушене, процесите, които се случват във Вашето тяло преди и по време на периода на отказване от пушенето и как те могат да доведат до появяването на потенциални негативни ефекти

Ежедневно получаване на материали относно какво се случва с тялото Ви през тази фаза от отказването на тютюнопушенето, полезни насоки и мотивационни (думата пак липсва), които целят да улеснят спазването на плана

Ежедневна консултация с представител на NoSmoke, включваща обсъждане на настоящите Ви усещания, изживявания и трудности, свързани със спазването на NoSmoke плана Ви и получаване на насоки и мотивация да се справите с изпитваните от Вас предизвикателства

Постоянна възможност да се свържете с представител на NoSmoke, за да получите моментна подкрепа, помощ и съвети

Получаване на дневни предизвикателства и цели, които да се стремите да изпълните през деня, за да си улесните спазването на плана и да се мотивирате допълнително

Присъединяване към NoSmoke общността, включваща групов чат с други настоящи и предишни участници в NoSmoke програмата

СВЪРЖИ СЕ С НАС