Подходът на NoSmoke е ефективен не само заради своята персонализация, но и поради структурираността му, като редица изследвания показват, че следването на добре структурирани планове съществено увеличава шансовете за успешно постигане на различни цели.

Преодоляването на хватката на зависимостта към пушенето е сложно предизвикателство, което няма универсално решение и подход, тъй като всеки човек е уникален и зависимостта му пушенето има различни проявления и причини. Поради това от NoSmoke имаме персонализиран подход към всеки клиент, отчитайки специфичните му индивидуалните характеристики, нужди и предизвикателства.

Програмите на NoSmoke също взимат предвид решаваща роля, която мотивацията играе в процеса на прекратяване на пушенето и включват редица методи, целящи изграждане и поддържане на силна мотивацията през целия път към бездимен живот.

В допълнение към това, подходът на NoSmoke интегрира психологични методи, които способстват за по-лесното преодоляване на психологичните пречки, които човек изпитва по време на опитите си да загърби вредния навик на пушене, който често бива възприеман като неизменна част от ежедневието му.