Избирайки NoSmoke получавате:

● Всеки план се изработва след обстоен анализ на клиента и определяне на неговия “Профил на пушач”, включващ специфичните фактори, които допринасят, поддържат и влияят на неговата зависимост към пушенето.
● След получаване на плана, той бива обсъждан и съгласуван с клиента, с цел да бъде усъвършенстван и допълнително нагоден към индивидуалните му нужди и предпочитания.
● Плановете от NoSmoke постоянно подлежат на промяна и адаптация към конкретните нужди на клиента, за да се гарантира тяхната максимална ефективност. Това включва промени в количеството и формата на никотиновия прием на клиента, стратегиите, които биват използвани, препоръки за допълнителни помощни средства като хранителни добавки и др.

● NoSmoke предлага експертна подкрепа през всеки етап от Вашия процес на преодоляване на зависимостта Ви към тютюнопушенето, предоставяйки индивидуални съвети и насоки, които да Ви помогнат да се справите с всяко предизвикателство и неудобство, които изпитвате по Вашия път към успеха.
● По време на NoSmoke програмата клиентите ежедневно получават материали, които им помагат по-добре да разберат зависимостта си и как могат да я преодолеят и ги насърчават да продължат да следват програмата.
● Освен подкрепата от експертите на NoSmoke, клиентите стават част и от общността на NoSmoke, където могат да споделят опит, да обсъждат трудностите си и да получават подкрепа и насоки от други участници в програмата, които се стремят към същата цел – успешно прекратяване на пушенето и постигане на по-здравословен начин на живот.

● При започване на NoSmoke програмата, клиентите получават обстойна информация относно тютюнопушенето и как никотинът влияе на и пристрастява техния мозък и тяло.
● През всеки ден от програмата, клиентите получават подробно разяснение на процесите, които се случват в тяхното тяло през съответния етап от плана им, подготвяйки ги какво да очакват и как да се справят с евентуални предизвикателства и трудни моменти.
● При изпитване на симптоми на абстиненция и силни пориви за пушене, клиентите получават информация за това на какви физиологични процеси се дължат неприятните им усещания и как могат по-лесно да се справят с тях.